1. Alle rijders dienen jaar/daglid te zijn van MC Rilland
 2. Zonder geldige KNMV basis sportlicentie of een MON licentie van het huidige jaar mag er niet worden getraind of aan wedstrijden worden deelgenomen! Tijdens trainingen en wedstrijden dient u op verzoek van een bestuurslid te kunnen bewijzen dat u over de licentie beschikt.
 3. Rijders doen geheel op vrijwillige basis en voor eigen risico mee. Noch de organisator noch de dienstdoende officials of andere met de leiding of ordedienst belaste personen kunnen aansprakelijk gesteld worden voor schade, opgelopen door welke oorzaak dan ook, van rijders en publiek.
 4. Het betreden van het circuit en bijbehorende accommodaties geschiedt steeds op eigen risico.
 5. Aanwijzingen van medewerkers van MC Rilland dienen onmiddellijk en stipt te worden opgevolgd. Bij het niet naleven van dit reglement is het bestuur gemachtigd om over te gaan tot verwijdering van desbetreffende persoon/personen op haar terrein.
 6. Deelnemers zijn verantwoordelijk voor het gedrag van begeleiders en helpers.
 7. Het gebruik van helm, laarzen en veiligheidskleding is verplicht tijdens trainingen en wedstrijden.
 8. Er mag niet worden gereden in het rennerskwartier met de crossmotor. Men dient met de crossmotor aan de hand van en naar het rennerskwartier te lopen.
 9. Rij rustig met uw voertuig tijdens het betreden en verlaten van het terrein, de vastgestelde snelheid is 5 km/h. Help ons mee de veiligheid te waarborgen van voetgangers en kinderen die plots kunnen oversteken.
 10. U dient uw motorfiets op een milieumat te plaatsen.
 11. Wees sportief en laat uw afval niet achter in het rennerskwartier. Wij zorgen voor een goed onderhouden baan en een schoon terrein, werkt u met ons mee om het terrein schoon te houden. Motorbanden, accu's, gebruikte olie en overige afval moet worden meegenomen naar huis.
 12. Tijdens trainingen en wedstrijden dienen honden te zijn aangelijnd, de eigenaar is verantwoordelijk en dient de uitwerpselen op te ruimen.
 13. Alcohol drinken is verboden voor:

  -          Rijders indien zij gaan deelnemen aan een wedstrijd vrije training.

  -          Baancommissarissen en of personeel die het wedstrijdverloop co√∂rdineren.

  -          Bij constatering van gebruik van alcohol wordt de persoon ontzegd uit zijn/haar functie en eventueel verwijderd van ons terrein.

  -          Rijders worden direct geschorst voor deelname aan de wedstrijd/training.

 14.  Het is verboden zich op die delen van de accommodatie te bevinden welke de organisator aangeduid zijn VERBODEN VOOR PUBLIEK